Kalite Politikası

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Müşteri beklentilerinin doğru tespit edilmesi ile memnuniyetin en üst düzeyde tutulması ve sürekliliğinin sağlanması,
  • Müşteri ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve güvenli ürün ve hizmetler sunmak için; hammaddeden başlayarak, proses aşamalarında ve nihai üründe ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ile standartlara uygun ürünler üretmek,
  • Gerekli hijyen ve sanitasyon koşullarında, güvenli/kaliteli ürün üretmek,
  • Hammadde aşamasından ürünün müşteriye sunulmasına kadar geçen her süreçte tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının doğru tanımlanması, kontrollerinin ve doğrulamalarının yapılarak geçerliliğinin sağlanması,
  • Güvenli/kaliteli ürünleri en etkili şekilde üretmek, ulaştırmak ve sunmak için sürekli gelişmenin en önemli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarının niteliklerinin artırılması,
  • Müşterilerimizin mevcut ve ileriye dönük ihtiyaçlarını zamanında tespit edip, yaratıcılık ve teknoloji kullanımındaki gücümüzle en uygun ürün geliştirmesini sağlamak,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasıdır.